ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. (Τεχνική Εταιρία Καβάλας) είναι μια ιδιωτική εταιρία κατασκευών, μηχανολογικών Έργων, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2000 στην Καβάλα, όπου διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία και τις κατασκευαστικές της εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 12.000 m2 και καλυπτόμενους χώρους 2.500 m2. Διαθέτει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.