Η εταιρία Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. (Τεχνική Εταιρία Καβάλας) είναι μια ιδιωτική εταιρία κατασκευών, μηχανολογικών Έργων , η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. (Τεχνική Εταιρία Καβάλας) είναι μια ιδιωτική εταιρία κατασκευών και μηχανολογικών Έργων .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατασκευή-προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες ανέγερσης ολοκληρωμένων μονάδων.

ΕΡΓΑ

Η εμπειρία της Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. έχει αποκτηθεί με την ανάληψη και εκπόνηση ενός μεγάλου αριθμού Έργων.

Αντιπροσωπευτικά 'Εργα της Τ.Ε.Κ.