Στοιχεία επικοινωνίας
  • Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ)
    Ι. ΖΛΑΤΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • 16ο χλμ Π.Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ
    ΝΕΑ ΚΩΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Κ. 64200 Τ.Θ. 521
  • 2510-317031
  • 2510-317371
  • tekavalas@gmail.com