ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες της Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. αποτελούνται από κατασκευή-προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες ανέγερσης ολοκληρωμένων μονάδων και εγκαταστάσεων καθώς και διασύνδεση σωληνώσεων (Αερίου-Ατμού-Νερού-Πυρόσβεσης).

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

  • Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις

  • Σωληνώσεις Αερίου-υψηλής πίεσης

  • Συστήματα πυροπροστασίας

  • Μεταλλικές κατασκευές ειδικής φύσεως

  • Εργασίες Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων