Αντιπροσωπευτικά 'Εργα

 • Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων στο εργοστάσιο Βιοντηζελ της Φυτοενέργειας Α.Ε. στο Παραλίμνιο Σερρών.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης Βιοντηζελ της Φυτοενέργειας Α.Ε. στο Παραλίμνιο Σερρών χωρητικότητας
  • 125 m3
  • 150 m3
  • 250 m3
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δεξαμενής αποθήκευσης Βιοντηζελ της Φυτοενέργειας Α.Ε. στο Παραλίμνιο Σερρών.
  • Χωρητικότητα : 1.500 m3
  • Διάμετρος : 13.800 mm
  • Ύψος : 10.000 mm
 • Κατασκευή και τοποθέτηση μονάδας εξανίου στο εργοστάσιο φυτοενεργεια Α.Ε.
 • Αναβάθμιση μονάδας σπορελαιουργείου στο εργοστάσιο φυτοενεργεια Α.Ε.
 • Κατασκευή και συγκόλληση από πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλήτες δικτύων σωληνώσεων μπύρας στο εργοστάσιο Βεργίνα Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής./li>
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δεξαμενών inox αποθήκευσης μπύρας στο εργοστάσιο Βεργίνα Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.
 • Τοποθέτηση χοανης αδρανών υλικών για την εταιρία λατομεία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ
 • Εργατοτεχνικό προσωπικό για την συντήρηση του εργοστασίου (SHUT DOWN).
 • Επισκευή μεταφορικών ταινιών
 • Αποκατάσταση Κτιριακών λεβητοστασίου (ΕΤΟΣ 2005)
 • Μελέτη-Κατασκευή και Πιστοποίηση μεταλλικής ράμπας ανόδου-καθόδου CLARK
 • Κατασκευή διάφορων μεταλλικών κατασκευών για την επέκταση της νέας μονάδας μοριοσανίδας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον προβατωνα Έβρου.
 • Έργατοτεχνικο προσωπικό για την συντήρηση του εργοστάσιου (SHUT DOWN).
 • Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών αεραγωγών μεταφοράς θρύμματος
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δεξαμενών σιλό κόλλας
  • Χωρητικότητα: 115 m3
  • Διάμετρος: 3.600 mm
  • Ύψος: 11.500 mm
 • Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης (άρμοση σωληνώσεων με εξαρτήματα Gruvlok)
 • Εγκατάσταση μηχανημάτων επεξεργασίας μοριοσανίδας
 • Ετήσια εργολαβία σωληνώσεων
 • Συντηρήσεις μονάδων
 • Κατασκευή ανοξείδωτου δοχείου ανακυκλωμένου οξέος v-404
 • Κατασκευή δεξαμενής θειικού οξέος στο εργοστάσιο ΒΦΛ Α.Ε. στη Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
 • Κατασκευή σωληνωσεων υπέρθερμου ατμού διασύνδεσης ανεμογεννήτριας στο εργοστάσιο ΒΦΛ Α.Ε. στη Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
 • Νέα εγκατάσταση έγχυσης ατμού στο νερό θέρμανσης των εξατμιστών ε-903 α & β (ν.ε. 12/2703) στο εργοστάσιο ΒΦΛ Α.Ε. στη Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
 • Αντικατάσταση και διασύνδεση εναλλακτικών μον. νιτρικού οξέος ε-111, ε-112 και ε-108 στο εργοστάσιο ΒΦΛ Α.Ε. στη Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
 • Εργασιες μονταρίσματος εξοπλισμού 3ου μύλου καθώς και κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγών και κυκλώνων αποκονίωσης στο εργοστάσιο ΒΦΛ Α.Ε. στη Νέα Καρβάλη Ν. Καβάλας
 • Κατασκευή Σωληνώσεων Ατμού & Υγραερίου
 • Μελέτη και εγκατάσταση υποδομής τροφοδοσίας μονάδας ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΕΒΕ με φυσικό αέριο
 • Απομάκρυνση δεξαμενών LPG και ΜΑΖΟΥΤ καθώς και εργασίες πυροσβεστικού δικτύου4
 • Προμήθεια & ανέγερση διαφόρων μεταλλικών κατασκευών στον υπό κατασκευή Σταθμό
 • Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής
Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων στην Έδεσσα και στην νέα Σάντα Νομού Κιλκίς
 • Κατασκευή σωληνώσεων υγραερίου στο εργοστάσιο της GRUPAL.
 • Προμήθεια & Εγκατάσταση Σωληνώσεων Υγραερίου.
Κατασκευή εξαρτημάτων φίλτρων στην Μονάδα Φωσφορικού Οξέος στην Β.Φ.Λ Α.Ε. Καβάλας.
Φίλτρο νερού χωρητικότητας 60 m3, , μήκους 12 m, διαμέτρου 2.600 mm.
Κατασκευή-εγκαταστάση δικτύου φυσικού αερίου στην Κομοτηνή
Κατασκευή και τοποθέτηση δυο κτιρίων ποιμνιοστάσιων και ενός αρμεκτηρίου στη Νέα Καρυά Νομού Καβάλας