Η εμπειρία της Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. έχει αποκτηθεί με την ανάληψη και εκπόνηση ενός μεγάλου αριθμού Έργων. Το πλήθος, το μέγεθος και το τελικό αποτέλεσμα αυτών των Έργων φανερώνουν την δυναμικότητα αλλά και τη αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. Χαρακτηριστικός είναι ο κατάλογος των πελατών που μας έχουν εμπιστευθεί έργα, ο οποίος περιέχει αξιόλογες εταιρίες που κατέχουν εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά.

 1. MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A(An American interest Company)
 2. AKRITAS S.A (one of the most modern wood product processing units)
 3. SHELMAN S.A (A SWISSHELLENIC WOOD PRODUCT MANUFACTURERS)
 4. NEW ENERGY S.A (A BIODIESEL COMPANY)
 5. HADJILUCAS S.A. (CHEMICAL INDUSTRY)
 6. P.F.I. S.A (Phosphoric Fertilizers Industry)
 7. J&P-AVAX S.A. (GROUP OF LARGE GREEK CONSTRUCTION COMPANIES)
 8. LEON GAS S.A.( storage, bottling and marketing of bottled and bulk LPG)
 9. VOUGIOUKLI S.A.(INDUSTRY » NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS » CONSTRUCTION MATERIALS SANITARY WARE)
 10. ALSTOM (Switzerland) L.t.d.
 11. ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ELINA” Α.Β.Ε.Ε.(PAPER INDUSTRY)
 12. PHILIPOS S.A.