Κατασκευή εξαρτημάτων φίλτρων στην Μονάδα Φωσφορικού Οξέος στην Β.Φ.Λ Α.Ε. Καβάλας.