Προμήθεια & ανέγερση διαφόρων μεταλλικών κατασκευών στον υπό κατασκευή Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.