5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.