1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

5.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  125 m3 ,  150 m3  ΚΑΙ 250 m3.

1.2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 m3 , 150 m3 ΚΑΙ 250 m3.

2.2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 m3 , 150 m3 ΚΑΙ 250 m3.

3.2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 m3 , 150 m3 ΚΑΙ 250 m3.

4.2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 m3 , 150 m3 ΚΑΙ 250 m3.

2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125 m3 , 150 m3 ΚΑΙ 250 m3.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ.

Χωρητικότητα : 1.500 m3
Διάμετρος : 13.800 mm
Ύψος : 10.000 mm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

5.	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.