ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ενός ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ