ΚατασκευΗ μεταλλικΩν κτηρΙων στην Έδεσσα και στην ΝΕα ΣΑντα ΝομοΥ ΚιλκΙς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ