Φίλτρο νερού χωρητικότητας 60 m3, , μήκους 12 m, διαμέτρου 2.600 mm.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 M3, , ΜΗΚΟΥΣ 12 M, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.600 MM.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟΝ