1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ. ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ. ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ. ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ. ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΙΝΟΧ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

1.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ. ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.