Οι δραστηριότητες της Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. αποτελούνται από κατασκευή-προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες ανέγερσης ολοκληρωμένων μονάδων και εγκαταστάσεων καθώς και διασύνδεση σωληνώσεων (Αερίου-Ατμού-Νερού-Πυρόσβεσης).

  1. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
  2. Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις
  3. Σωληνώσεις Αερίου-υψηλής πίεσης
  4. Συστήματα πυροπροστασίας
  5. Μεταλλικές κατασκευές ειδικής φύσεως
  6. Εργασίες Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων π.χ  SHELMAN S.A.MACEDONIAN THRACE BREWERY S.ANEW ENERGY S.A  – AKRITAS S.A.PFI S.A.